1. SPLOŠNO

Antispam politika je del splošnih pogojev uporabe AvaPolls, s katerimi se morate strinjati, če pristanete na Antispam politiko.

Pri uporabi storitev AvaPolls.si ni dovoljeno širiti vsebin, ki pripadajo v najširšo definicijo spam-a, torej neželene elektronske komunikacije ali smetja. V praksi to pomeni, da ni dovoljena uporaba e-mail naslovov brez dovoljenja naslovnika za potrebe anketiranja. Uporabniki lahko vabila k sodelovanju v raziskavi pošiljajo samo naslovnikom, ki so se predhodno na veljaven način strinjali s tem ali pa je iz konteksta določene ankete jasno razvidno, da gre za določeno interno evalvacijo uporabnikov, katerih elektronski naslovi so bili zbrani v povezanem administrativnem postopku organizacije, v kateri imate vsa potrebna pooblastila in dovoljenja za razpolaganje z e-mail naslovi.

Upošteva se Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), ki e-mail naslov, vezan na posameznika, šteje za osebni podatek in kjer je obdelava osebnih podatkov (npr. zbiranje, vpis, urejanje itd.) dovoljena le, v primeru, da obdelavo določa zakon ali je zanjo podana osebna privolitev posameznika.

Uporabnik mora zagotoviti, da ne bo z uporabo sistema AvaPolls zlorabljal zasebnosti ali kako drugače škodoval naslovnikom, npr. za pošiljanje neželenih vsebin ali kakšne druge nedovoljene namene. Prav tako ni dovoljeno uporabljati storitev AvaPolls.si za pošiljanje e-mail sporočil v namene neposrednega trženja ali prodaje.

2. PONAREJANJE (“SPOOFING“)

Pri pošiljanju e-mail sporočil prek storitve AvaPolls.si mora uporabnik vedno uporabljati veljaven in delujoč e-mail naslov, ki predstavlja pošiljatelja. Prav tako mora biti iz tega naslova razvidno, da gre isto osebo ali organizacijo, ki so ji naslovniki predhodno podali dovoljenje za prejemanje vabil za sodelovanja v raziskavi. Prepovedano je kakršnokoli ponarejanje (“spoofing“) e-mail naslovov, kjer uporabnik skuša prikazati, da je bilo sporočilo poslano iz tretjega e-mail naslova, ki 1) ne obstaja ali 2) uporabnik nima dovoljenja, da bi pošiljal sporočila v imenu tega tretjega e-mail naslova, kar posledično pomeni, da gre za nepooblaščeno zlonamerno predstavljanje s tujo identiteto.

3. SPAM VSEBINE

Uporabnik mora zagotoviti, da so e-mail sporočila, poslana prek storitve AvaPolls, nimajo vsebine, ki bi povzročila, da bi pristojni operaterji v spam uvrstili večji delež poslanih sporočil, kot je to tipično za tako internetno dejavnost. Če upravitelji storitve AvaPolls.si zaznajo, da uporabnik pri pošiljanju e-mail sporočil sproži več spam opozoril, kot je tipično pričakovano, si pridržujemo pravico, da temu uporabniku onemogočimo možnost pošiljanja e-mail sporočil. Prav tako poslana sporočila ne smejo vsebovati vsebin, ki so kakorkoli v nasprotju z določili pogojev uporabe storitve AvaPolls.si.

4. MOŽNOST ZAVRNITVE (“OPT-OUT“)

Vsa e-mail sporočila, poslana prek storitve AvaPolls.si, vsebujejo povezavo, ki naslovniku omogoča zavrnitev uporabe njegovega e-naslova v namene nadaljnjega pošiljanja elektronskih sporočil, ki ga vabijo k sodelovanju v anketi. Uporabnik jamči, da ne bo skušal odstraniti, skriti ali kako drugače onemogočiti vidnosti in delovanja povezave, ki naslovnikom omogočajo takšno zavrnitev.

5. KONČNE DOLOČBE

Pri uporabljanju storitve AVAPolls za pošiljanje e-mail sporočil se uporabnik zaveže, da s svojim delovanjem ne bo kakorkoli škodoval informacijskemu sistemu, ki to storitev podpira, npr. ga preobremenil ali poškodoval.

V primeru kršitev pogojev antispam politike, ki so predpogoj za uporabo storitve AvaPolls, lahko AvaPolls odgovarjajočo anketo omeji ali odstrani.

Ljubljana, 2023