Prosimo, podrobno preberite izjavo in nadaljujte s sodelovanjem v anketni raziskavi le v primeru, če razumete in se strinjate z vsem, kar je v izjavi zapisano. Sodelovanje v raziskavi je brezplačno in prostovoljno. Avtorji ankete brez vašega prehodnega strinjanja in vedenja ne smejo pridobiti nobene informacije o vas. Respondenti zaradi sodelovanja v raziskavi nimajo nikakršnih stroškov, prav tako tudi z naslova AvaPolls ne prejmejo nobene nagrade.

1. SPLOŠNO

Politika zasebnosti je del splošnih pogojev uporabe AvaPolls, s katerimi se morate strinjati, če pristanete na Politiko zasebnosti. V tej Politika zasebnosti se določa odnos med:

 • osebe, sodelujoče v anketnih raziskavah (respondenti);
 • posamezniki, ki izvajajo anketne raziskave z AvaPolls (uredniki anket) ali katera koli druga oseba, ki vam je poslala povezavo do raziskave ali kako drugače pozvala, v sodelovanje
 • AvaPolls, Akson d.o.o, Leskoškova cesta 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju AvaPolls)

Lastniki in upravitelji AvaPolls.si se zavedamo pomembnosti varovanja zasebnosti in delujemo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov – (ZVOP-1) in v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov). Prav tako pri delovanju upoštevamo priporočila in dobre prakse etičnih kodeksov ‘ICC/ESOMAR International Code on Market and Social Research’ in ‘ESOMAR Guideline for Online Research’ (www.esomar.org).

Upravljalec osebnih podatkov je vsakokratni izvajalec ankete na portalu AvaPolls.si.

2. ZASEBNOST IN OSEBNI PODATKI RESPONDENTOV

Vsi podatki, ki jih respondent navede z odgovarjanjem na anketna vprašanja, so zbrani v anonimni obliki, razen če se sam odloči, da bo razkrili katerega od osebnih podatkov. Če se odloči respondent za navedbo osebnih podatkov o sebi ali drugih osebah, to stori z razumevanjem tveganj in možnih posledic takšnega ravnanja. Urednike anket pa opozarjamo, da v ankete ne vključujejo vprašanj, ki sprašujejo po osebnih podatkih, kot so ime, naslov in podobno, ter naj ne poskušajo zbirati osebnih podatkov na kakšenkoli drug način.

Upravitelji AvaPolls.si nismo upravitelji zbirk osebnih podatkov, ki jih morebiti ustvarijo uporabniki storitev AvaPolls na informacijski infrastrukturi AvaPoll.si. Upravitelji AvaPolls ne določamo sredstev in namenov obdelave osebnih podatkov v anketah, ki jih ustvarijo uporabniki storitev AvaPolls, ampak zgolj ponujamo infrastrukturo za izvedbo spletnih anket, ki pa ne smejo vključevati vprašanj, ki sprašujejo po osebnih podatkih.

V primeru, da obstajajo osebni podatki, ki jih s privolitvijo respondenti predhodno posredujejo urednikom ankete, na primer e-mail naslov, se osebni podatki in anketni podatki strogo ločujejo. AvaPolls v primeru pošiljanja elektronskih vabil za anketo (prav tako enako velja za omogočanje telefonskih klicev oziroma pismenih vabil), zagotavlja ločenost podatkovnih baz in s tem onemogoča identifikacijo odgovorov respondentov. V primeru da, uporabnik izkaže ustrezno pravno podlago (soglasje in vednost anketirancev), lahko zahteva, da se to izredno vklopi na zahtevo uporabnika.

Izvrševanje pravic posameznika glede lastnih osebnih podatkov

Pravico imate zahtevati: dostop do osebnih podatkov, popravek, izbris ali omejitev obdelave, poleg tega imate pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Vlogo za uveljavljanje pravic lahko oddate:

 • elektronsko;
 • po pošti; oz.
 • osebno.

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, so lahko od vas zahtevani dodatni podatki s strani upravljavca, izvedbeni postopek uveljavljanja pravic pa se lahko zavrne le v primeru, da se dokaže, da vas ni mogoče zanesljivo identificirati.

Pravice posameznika/respondenta

Posameznik ima pravico od upravljavca osebnih podatkov dobiti potrditev, če se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki in kadar je temu tako, tudi dostop do teh podatkov (pravica do dostopa do podatkov).

V primeru obdelave osebnih podatkov, ki so netočni ali nepopolni, ima posameznik pravico zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja popravimo te podatke v zvezi z vami (pravica do popravka).

V kolikor menite, da vaših osebnih podatkov več ne potrebujemo za namene, za katere so bili zbrani, ali pa v primeru da prekličete privolitev, ki ste jo dali za obdelavo osebnih podatkov in posledično za obdelavo osebnih podatkov ne obstaja več nobena druga pravna podlaga, če ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov, če ste mnenja, da so vaši osebni podatki obdelani nezakonito ali da je potrebno osebne podatke izbrisati za izpolnjevanje pravnih obveznosti, lahko od nas zahtevate izbris osebnih podatkov (pravica do izbrisa).

V povezavi z obdelavo osebnih podatkov imate tudi pravico, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov (pravica do omejitve obdelave) v primerih kadar oporekate točnosti podatkov, da je obdelava nezakonita in želite namesto izbrisa osebnih podatkov obdelavo zgolj omejiti, ali pa menite, da osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, temveč jih vi potrebujete za izvajanje, uveljavljanje ali obrambo pravnih zahtevkov, ali če ste vložili ugovor z zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

V primeru da so vaši osebni podatki pravilni in popolni in jih imamo pravico obdelovati, imate možnost ugovora pri obdelavi teh podatkov v posebnih, utemeljenih posamičnih primerih. Ugovarjate lahko tudi v primeru prejemanja neposrednih tržnih obvestil od nas in zahtevate, da jih v prihodnje ne dobivate več (pravica do ugovora).

Poleg tega imate pravico, da prejmete osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, v splošno uporabljani, strukturirani in strojno berljivi obliki ter jih posredujete drugemu upravljavcu, kadar obdelava osebnih podatkov temelji na vaši privolitvi ali pogodbi in se izvaja z avtomatiziranimi sredstvi (pravica do prenosljivosti).

Za uveljavljanje zgoraj navedenih pravic oz. morebitnih pritožb vas prosimo, da stopite v kontakt vsakokratnega upravljavca (izvajalca ankete). Če pa menite, da obdelava osebnih podatkov krši določila na področju varstva osebnih podatkov, pa imate pravico vložiti pritožbo tudi pri Informacijskemu pooblaščencu. Upravljavec se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta.

Piškotki

Pri sodelovanju v spletnih anketah se piškotki privzeto niti ne uporabljajo in tudi ne shranjujejo na računalnikih respondentov, razen v primerih ko avtor ankete določi drugače, v kolikor je respondent o tem prehodno obveščen in ima tudi možnost zavrniti piškotke v skladu s 157. členom ZEKom-1. Več o tem si preberite v Politiki piškotkov. Upoštevati je potrebno tudi, da je uporaba piškotov lahko v konfliktu z drugimi zunanjimi (tehničnimi) identifikatorji (IP številka, registracija respondenta v AvaPolls, individualno geslo respondenta) – vedno uporabimo le en zunanji identifikator.

IP naslovi

K podatkom, ki jih med izpolnjevanjem vprašalnika vnesejo respondenti, IP naslovi niso dodani. IP naslovi se ločeno beležijo in le z namenom štetja respondentov, zato jih je v bazi ne mogoče povezati z anketnimi podatki oz. odgovori respondentov.

E-mail naslovi

V raziskavah, ki so objavljene s pomočjo e-mail vabil, se za namen štetja respondentov beleži tudi njihove e-mail naslove, ki so prav tako v bazi zapisani ločeno in jih z anketnimi podatki ni mogoče povezati. Le urednik ankete in osebe, ki jim avtor ankete izrecno dodeli dostop do raziskave imajo dostop do ločenega seznama IP in e-mail naslovov. Vse navedene osebe se zavezujejo, da bodo podatke uporabljale zgolj v raziskovalne namene, jih ne bodo predale tretjim osebam ali javno objavljale in da bodo varovale njihovo zaupnost.

3. UPORABA ZBRANIH PODATKOV

Lastniki in upravitelji AvaPolls izvajajo ustrezne varnostne ukrepe za zaščito zasebnosti ter zaupnosti zbranih podatkov na strežnikih AvaPolls. Do podatkov, zbranih s posamezno raziskavo, imajo dostop urednik ankete in osebe, ki jim urednik dodeli dostop (to so drugi uporabniki ali osebe, zadolžene za tehnično pomoč AvaPolls). Brez, da bi urednik ankete dodelil dostop, lastniki in upravitelji AvaPolls nimamo dostopa do informacij o vsebini posameznega anketnega vprašalnika. Izjema so intervencije v primeru suma kršitve zakonodaje, npr. na podlagi policijske preiskave ali sodne odločbe.

Podatke lahko urednik ankete uporablja izključno v raziskovalne namene in jih ne sme uporabljati v namen prodaje ali neposrednega trženja.

Če je respondent izpolnil anketo, lahko kadarkoli poda zahtevo za izbris, pogled ali spremembo do zbranih osebnih in/ali anketnih podatkov. Kot urednik ankete ste odgovorni, da podano zahtevo izvršite v roku največ enega meseca. V primeru, da v mesecu dni ne izvedete zahteve, vas opozorimo. Če ni odziva na opozorilo, si pridružujemo pravico, da anketo izbrišemo ali pa respondentu neposredno zagotovimo vpogled oziroma popravek.

Upravitelji in lastniki spletnega mesta AvaPolls.si pridržujemo pravico do uporabe zbranih anketnih podatkov, metapodatkov, parapodatkov, procesnih podatkov in drugih podatkov v anonimizirani obliki z namenom optimiziranja naše storitve, pripravo analiz naših storitev ter za znanstveno-raziskovalne analize, kar vse služi izboljševanju kakovosti storitve AvaPolls.

Zakoniti interesi

Vaše osebne podatke obdelujemo, kadar je potrebno na podlagi zakonitih interesov, med katere spadajo:

 • razvoj, izboljševanje in nadgradnja storitev in sistemov;
 • tehnično vzdrževanje naših storitev in spletnih strani;
 • zagotavljanje varnosti omrežja, delovanja informacijskih sistemov in informacij (preprečevanje nezakonitih ali zlonamernih dejanj, ki ogrožajo avtentičnost, celovitost, dostopnost in zaupnost shranjenih ali prenesenih osebnih podatkov ter varnost s tem povezanih IT storitev);
 • preprečevanje nepooblaščenih dostopov do informacijskih sistemov ter odzivanje na računalniške varnostne grožnje in incidente.

Upravitelji in lastniki spletnega mesta AvaPolls.si pridržujemo pravico do uporabe zbranih anketnih podatkov, metapodatkov, parapodatkov, procesnih podatkov in drugih podatkov v anonimizirani obliki z namenom optimiziranja naše storitve, pripravo analiz naših storitev ter za znanstveno-raziskovalne analize, kar vse služi izboljševanju kakovosti storitve AvaPolls.

Posredovanje podatkov tretjim osebam

Upravljalec nekatere osebne podatke lahko, skladno z namenom obdelave, posreduje pogodbenim obdelovalcem podatkov znotraj EU, s katerimi ima sklenjene pogodbe o obdelavi osebnih podatkov in ki podatke obdelujejo v imenu upravljavca in za njegov račun.

Prenos osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Vaši osebni podatki se ne prenašajo v mednarodne organizacije ali tretje države.

Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi

Obdelavo lahko kadarkoli prekličete, vendar le če temelji na vaši privolitvi. Vaš preklic velja za vse prihodnje obdelave in ne vpliva na obdelave osebnih podatkov, ki so bile že izvedene do vašega preklica. Procesi obdelave osebnih podatkov so razvidni iz pravne podlage, vendar pa na osebni privolitvi posameznika.

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Prav tako vas želimo opozoriti, da imate v primeru, da ste mnenja, da so bili kršeni kakršnikoli predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana. Na spletni strani Informacijskega pooblaščenca imate možnost prek obrazca podati prijavo zaradi kršitev zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov.

Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov iz člena 22(1) in (4) GDPR, ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Profiliranje ali avtomatizirano sprejemanje odločitev se ne izvaja.

4. TEHNIČNI IN ORGANIZACIJSKI UKREPI ZA VAROVANJE VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

AvaPolls zagotavlja tehnične, organizacijske in logično-tehnične postopke in ukrepe za varovanje zbirk osebnih podatkov. AvaPolls tako:

 • varuje opremo in sistemsko programsko opremo ter prostore;
 • varuje aplikativno programsko opremo, s katero se obdelujejo osebni podatki;
 • preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, kar vključuje tudi prenos po telekomunikacijskih omrežjih;
 • zagotavlja učinkovit način izbrisa, blokiranja, anonimiziranja ali uničenja osebnih podatkov;
 • omogoča poznejši vpogled in ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki vnešeni v zbirko osebnih podatkov, uporabljeni ali drugače obdelani in kdo je to storil in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja ali obdelave osebnih podatkov.

AvaPolls na kritičnih področjih periodično izvaja ocene učinkov v zvezi z varstvom osebnih podatkov, kjer upošteva tveganja, ki jih predstavlja obdelava, zlasti zaradi nenamernega ali nezakonitega uničenja, spremembe, izgube, nepooblaščenega razkritja ali dostopa do osebnih podatkov, ki so poslani, shranjeni ali kako drugače obdelani.

AvaPolls uporablja tudi metode psevdonimizacije in šifriranja zbirk osebnih podatkov, ki so v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov. Sistemi in storitve zagotavljajo stalno dostopnost, odpornost, zaupnost in celovitost. Razpoložljivost in dostop do osebnih podatkov, je onemogočena v primeru fizičnega ali tehničnega. Tehnični in organizacijski ukrepi za zagotavljanje varnosti obdelave so redno testirani, ocenjeni in vrednoteni.

5. MLADOLETNE OSEBE

Anketiranje mladoletnih oseb je urejeno z nacionalnimi zakonodajami. Avtor ankete mora pri takem izvajanju v posamezni državi zagotoviti, da deluje v skladu z nacionalno zakonodajo, povezano z anketiranjem mladoletnih oseb. Avtor ankete mora storiti vse kar je v njegovi moči, da bodo mladoletni vključeni v raziskavo zgolj na podlagi danega soglasja njihovih staršev ali zakonitih zastopnikov, v primeru, da nacionalna zakonodaja zahteva takšno soglasje, ob upoštevanju dejstva, da popolna identifikacija mladoletnih uporabnikov interneta ni možna.

V Sloveniji velja, da morajo pred izpolnjevanjem anketnega vprašalnika pridobiti soglasje staršev vse mladoletne osebe do 15. leta starosti. Pri spletnem anketiranju otrok se dovoljenje staršev najpogosteje in najenostavneje pridobi tako, da ga anketar posreduje pisno (npr. preko dopisa, ki ga otrok prinese iz šole) ali pa ga 9osebno pridobi (npr. starše obišče na domu). V primeru anketiranja mladoletnih, vendar starejših od 15 let, ni potrebno pridobiti soglasja staršev. V primerih, kadar pa se anketiranje izvaja na šoli, lahko šola zahteva soglasje staršev tudi v primerih, ko so anketiranci starejši od 15 let.

6. KONČNE DOLOČBE

AvaPolls hrani podatke dokler se ne dosega namena, za katerega so se ti podatki zbirajo. AvaPolls podatke, ki so vneseni s strani respondentov, ki so privolili k sodelovanju v raziskavi, zbira med potekom procesa raziskave. Kar pomeni, da se zbirajo in hranijo tudi podatki respondentov, ki posamezne raziskave niso izpolnili v celoti (npr. samo eno stran).

Ko nadaljujete s sodelovanjem v raziskavi, pomeni, da razumete in se strinjate s to Izjavo. Za vsa vprašanja, ki jih imate v zvezi s to Izjavo ali storitvami AvaPolls, nas lahko kontaktirate na info@avapolls.si.

Ljubljana, september 2023