Pri urejanju vprašalnika v zavihku ‘UREJANJE – Vprašalnik‘ nad vprašalnikom najdete ‘Napredne nastavitve‘.

Poišči in zamenjaj besede

S to funkcijo lahko enostavno nadomestite besede, ki se večkrat pojavljajo v vprašalniku. V prvo polje vpišete besedo ali besedno zvezo, ki jo želite popraviti, v drugo polje pa besedo ali besedno zvezo, s katero želite nadomestiti prvo.

Za iskanje besed oziroma besednih zvez po vprašalniku uporabite ukaz CTRL + F.

Dodaj prelom strani med vsa vprašanja

Kadar želite, da respondenti vidijo vsako vprašanje na svoji strani, lahko le z enim klikom dodate prelom strani med vsa vprašanja v vašem vprašalniku.

Preveri pravilnost postavljenih pogojev

Za pomoč pri odpravljanju morebitnih napak, pri postavljanju pogojev im zank, je na voljo možnost ‘Preveri pravilnost postavljenih pogojev‘. S klikom na ikono v obliki hrošča vas bo aplikacija v obliki pojavnega okna opozorila, ali anketa vsebuje napake in tudi kje se napaka nahaja.

V primeru, da boste želeli aktivirati anketo, ki vsebuje napake v pogojih, vas bo aplikacija opozorila na napake vas bo tudi brez vašega preverjanja pravilnosti pogojev opozorila na napake.

Preštevilči

Oštevilčevanje vprašanj se generira avtomatsko po vrsti (Q1, Q2, Q3, …), vendar pa se lahko zaporedje poruši, kadar se briše ali spreminja zaporedje vprašanj. S klikom na opcijo ‘Preštevilči‘ ponovno vzpostavite pravilni vrstni red. Sprememba oštevilčevanja ne bo vplivala na spremenljivke, ki ste jim predhodno spremenili imena.

Prikaži skrčen pogled

Na desni strani od gumba ‘Napredne nastavitve‘ sta ikoni za skrčen oz. razširjen pogled.

V skrčenem pogledu so vidna le vprašanja brez odgovorov, kar poveča preglednost, še posebej v primerih, kadar gre za kompleksnejše in obsežnejše vprašalnike. Uporaba skrčenega pogleda je priporočljiva že pri 30 vprašanjih. Med skrčenim in razširjenim pogledom lahko kadarkoli preklopite (z ene na drugo ikono).

Če ste ste vprašanja strukturirali v bloke oz. uporabili zanke, se vam pod ‘Napredne nastavitve‘ pojavita tudi možnosti ‘Odpri vse bloke in pogoje‘ in ‘Zapri vse bloke in pogoje‘, s katerima lahko z enim klikom odprete oziroma zaprete bloke z vprašanji.