Iz aplikacije AvaPolls se lahko izvozi celoten vprašalnik in izpis odgovorov respondentov v formata PDF ali RTF. Prav tako lahko tudi nastavite v zaključku ankete, da posamezen respondent lahko izvozi svoje odgovore, ali pa prejme obvestilo o izpolnjeni anketi, kjer vsakemu respondentu priložite povezavo do njegovih odgovorov.

V zavihku ‘UREJANJE – Nastavitve – PDF/RTF izvozi’ lahko nastavite posamezne izpise.

Za izpis vprašalnika lahko nastavite, ali se prikaže številčenje vprašanj, ali se izpišejo IFi oz. nastavljeni pogoji ter ali se prikaže uvod.

Pri izpisu odgovorov respondentov pa lahko nastavite, ali se prikaže skrčen ali razširjen izpis. Nastavite lahko številčenje vprašanj, prikaz recnuma oz. zaporedne številke respondenta, prikaz pogojev (IF), vsak respondent na novi strani (le za PDF), izpusti vprašanja brez odgovora in izpusti podvprašanja brez odgovora

vodoravno ali navpično postavitev dokumenta, velikost pisave, številčenje vprašanj, prikaz recnuma oz. zaporedne številke respondenta ter prikaz IFov oz. nastavljenih pogojev.

Če s PDF izpisom vprašalnika ali odgovorov respondenta niste zadovoljni, priporočamo izvoz v RTF obliko, ki jo lahko poljubno preoblikujete.