O AvaPolls

Izdelava mnenjskih anket je kompleksna veja, ki je tradicionalno zahtevala podporo strokovnjakov s področja anketne metodologije in statistike, ki so anketo pripravili, oblikovali, programirali v računalniški program, uredili bazo strank in jo povabili k izpolnjevanju, zbrali podatke, ter na koncu izvedli statistično analizo rezultatov in pripravili poročilo; kar pa terja čas in sredstva, česar si ne moremo vedno privoščiti.

Še posebej problematična je izvedba kratkih glasovanj, kot so na primer testiranje volilnih preferenc, glasovanje o občinskih investicijah in podobno, saj si po eni strani želimo profesionalen izgled, tajnost glasovanja in varnost podatkov, po drugi strani pa za eno ali le nekaj vprašanj težko upravičimo profesionalno metodološko in statistično podporo.

Ob pregledu obstoječih rešitev na trgu smo ugotovili, da nobena od rešitev ni primerna tako za začetnike, kot tudi strokovnjake na področju anketne metodologije in omogoča izdelavo ankete s pomočjo miške z zgolj nekaj kliki prav vsakomur, ki obvlada osnovne veščine uporabe računalnika, obenem pa dosega tudi visoke standarde okoli varnosti in zanesljivosti delovanja, ki so še posebej kritični v poslovnem svetu ter pri izvedbi tajnih volitev, glasovanj in nenazanje varni hrambi rezultatov anket.

Tako smo se odločili za odvejitev (angl. fork) programske kode obstoječih rešitev v novo programsko rešitev, AvaPolls, ki ponuja vrhunske varnostne mehanizme, optimizirano programsko kodo za novejše platforme, uporablja skrbno prečiščene zadnje različice zunanjih knjižnice ter dodelan izgled anketnih vprašalnikov.

Pripravili smo tudi način namestitve lastnih instalacij aplikacije, ki ponuja strankam največjo možno mero varnosti, saj se instance nahajajo v strogo ločenih okoljih, ki preprečujejo širjenje morebitnega vdora med strankami.

Prav vsi uporabniki pa bodo poleg raznolikih vizualnih predlog anket in skoraj 30 tipov vprašanj, cenili predvsem varnost podatkov, saj je AvaPolls zasnovana skladno z najstrožjimi varnostnimi principi in gostuje v varnem, z ISO 27001 certificiranem strežniškem okolju. Uporabniki lahko gostujejo tudi na lastni strežniški instanci v našem (prav tako z ISO 27001 certificiranem) podatkovnem centru.

Naprednejši uporabniki bodo cenili širok spekter zelo naprednih anketnih funkcionalnosti, ki se skrivajo za preprostim in intuitivnim uporabniškim vmesnikom: vključitev predhodnih odgovorov v besedilo vprašalnika (data piping); zmogljiv sistem vejitev glede na predhodne odgovore, kalkulacije ali ostale vnaprej določene pogoje; podpora spletnemu, telefonskemu in terenskemu zbiranju podatkov; paneli; knjižnice in predloge vprašanj; izvozi podatkov ter odprtokodna licenca, ki omogoča prilagoditev aplikacije glede specifične potrebe strank in dolgoročno varno naložbo.

Zaradi edinstvene kombinacije enostavnosti uporabe, naprednih funkcionalnosti, vizualne podobe in varnosti podatkov, je rešitev AvaPolls primerna za podjetja, ki bi želela zbirati mnenja strank ali izvajati interne evalvacije, raziskovalce in študente, mestne, občinske in druge uprave, ki bi želele preverjati mnenje volilnega telesa ter nenazadnje tudi posameznike, ki bi želeli izvesti preprostejšo, a še vedno kakovostno izvedeno anketo.