Vključevanje odgovora v tekst naslednjega vprašanja (npr. ime navedeno kot odgovor v prvem vprašanju se uporabi v tekstu naslednjega vprašanja).

Če imamo primer, da želimo uporabiti ime respondenta, ki ga je ta vpisal v vprašanju Q1 in ga uporabiti v prihodnjih vprašanjih, to storimo tako, da v vprašanje kjer želimo izpisati odgovor respondenta na Q1, vpišemo #Q1#. Prav tako za prenos odgovora v odgovor uporabimo #Q1#.

Po vprašanju, katerega odgovor v prihodnjih vprašanjih prenašamo, moramo vedno vstaviti prelom strani.

V primeru, da ime vprašanja, katerega odgovor prenašamo spremenimo, je potrebno spremeniti ime tudi povsod, kamor ga prenašamo.