Pri izdelavi kompleksnejših anket, ki vsebujejo večje število vprašanj (nad 30), je priporočljivo vprašalnik razdeliti v sklope, saj tako naredimo anketo bolj pregledno in boljše strukturirano. AvaPolls pri 30 vprašanjih uporabnika opozori na to možnost.

Bloke dodate z ikono v obliki črke B v levem stranskem meniju zavihka ‘UREJANJE – Vprašalnik‘:

Prvo kliknete na ikono za dodajanje bloka in jo potegnete pred prvo vprašanje, ki želite, da je vključeno v blok.
Oznako ‘ENDBLOCK‘ nato z potegnete za zadnje vprašanje, ki želite, da je del tega bloka.

Prikaz blokov v obliki zavihkov

Pri urejanju blokov je možna nastavitev prikaza ‘Blok kot zavihek‘. V primeru vklopa zavihkov se lahko pri izpolnjevanju vprašalnika respondenti pomikajo kot običajno, torej s klikom na gumb Naslednja stran, ali pa po blokih oziroma zavihkih, ki so zapisani nad vsemi vprašanji. S klikom na posamezen zavihek oziroma blok se vam prikažejo le vprašanja v tistem bloku.

Prav tako bodo vprašanja v blokih prikazana tudi med urejanju vprašalnika, kjer so ob izbiri ‘VSI’ vprašanja prikazana povsem običajno, dodatno pa se lahko pri urejanju po vprašanjih pomikate preko zavihkov, ki so vedno prikazani nad vsemi vprašanji.

Uporaba blokov za prikaz strnjenega zaporedja (hierarhičnih) vprašanj

Postavitev vprašanj v bloku je po privzetem ‘navadna’, kar je prednastavljena nastavitev. S to nastavitvijo so vprašanja nanizana eno za drugim. Kadar želimo prikazati nekaj zaporednih (hierarhičnih) vprašanj, lahko uporabimo vodoravno postavitev vprašanj v bloku. V primeru, da vklopite vodoravno postavitev se vprašanja zožijo in se prikažejo v stolpcih. Vsako vprašanje je tako v svojem stolpcu in so postavljena vodoravno eno poleg drugega.

Horizontalna oz. vodoravna postavitev je lahko koristna zlasti za izdelavo zaporednega filtriranja vprašanj (drill-down), ki se odpirajo glede na pogoj.

Naključno razvrščanje vprašanj v bloku

V nastavitvah urejanja bloka je tudi možnost naključnega razvrščanja vprašanj v bloku, kar pomeni, da so vprašanja iz tega bloka prikazana naključno. Pri tem imamo dodatno možnost določanja števila vprašanj, ki so prikazana. Nastavimo lahko tudi, da se respondentom prikažejo vsa vprašanja bloka ali pa le del, npr. naključnih 5 vprašanj iz bloka.

Primer: imamo kviz s 100 vprašanji, želimo, da se vsakemu respondentu prikaže naključnih 10 vprašanj.

Iz levega menija za dodajanje vprašanj postavimo vsa vprašanja, ter dodamo blok, ki se začne pred prvim vprašanjem in konča po zadnjem vprašanju. Nato kliknemo na urejanje bloka in pri ‘Naključno razvrsti vsebino bloka’ izberemo ‘Vprašanja’, pri ‘Število naključno prikazanih vprašanj’ izberemo ’10’.

Respondentu se bo potem prikazalo naključnih 10 vprašanj iz bloka 100 vprašanj.

Naključno razvrščanje več različnih blokov

Primer: Iz levega menija za dodajanje vprašanj postavimo vsa vprašanja in vse bloke, ki se začnejo in končajo tam kjer jih postavimo. Nato ustavimo nov (glavni) blok, ki ga damo “okoli” blokov, torej začetek pred prvi blok in konec po koncu zadnjega bloka. V nastavitvah glavnega bloka pri ‘Naključno razvrsti vsebino bloka‘ izberemo ‘Bloki‘.

Vse vrstne rede vprašanj, odgovorov in blokov se beleži v parapodatkih, ki jih najdemo v zavihku ‘PODATKI’ – ‘Pregledovanje‘. Tam se za vsakega respondenta zabeleži, v kakšnem vrstnem redu so mu bili prikazani bloki, odgovori oziroma vprašanja.

Pozor: V primeru, da je vklopljena katera od zgoraj opisanih nastavitev (vodoravna postavitev vprašanj, naključno razvrščanje vprašanj, prikaz bloka kot zavihek), blok ne sme vsebovati prelomov strani.