S pogoji oz. vejitvami (IF) dosežemo, da na določena vprašanja lahko odgovarjajo le določene osebe (npr. vprašanje o število rojstev se prikaže le za spol=ženski). Za vprašanje oziroma sklop vprašanj se lahko postavi tudi več pogojev, ki se jih lahko tudi združuje in gnezdi.

Osnovni pogoji

Osnovne pogoje lahko nastavite za eno ali več vprašanj, kjer pogoj določa odgovor na eno od predhodnih vprašanj ali kombinacijo večih odgovorov. Pogoje pa lahko nastavite tudi tako, da jih določa naključna delitev v skupine ali kalkulacija.

Pogoje nastavite kar med urejanjem vprašalnika v zavihku ‘UREJANJE – Vprašalnik’:

 • Kliknite na gumb z ikono IF, ki se nahaja v levem stranskem meniju.
 • Začetek pogoja potegnete pred prvo vprašanje, katerega želite, da ga vidijo samo določeni anketiranci (oziroma za vprašanje, na podlagi katerega boste naredili selekcijo).
 • V roleti izberete spremenljivko, ki bo podlaga za pogoj.
 • V naslednji roleti lahko spreminjate tudi način izračuna pogoja: je enako (=), ni enako (≠), večje (>), večje ali enako (=>) manjše (<) ter manjše ali enako (<=).
 • Na desni, nato izberete kategorije oziroma odgovore ali pa vpišete odgovor, v primeru, da je vprašanje, po katerem boste delali selekcijo odprto vprašanje
 • ‘ENDIF’ postavite za zadnje vprašanje, za katerega želite, da je vključeno v pogoj oz. da nanj odgovarja le tisti del anketirancev, ki ustrezajo nastavljenemu pogoju.

Primer: želite, da vse, ki pri prvem vprašanju (Q1) odgovorijo z NE, vrže na konec ankete:

 • Začetek pogoja (‘IF’) nastavite za prvim vprašanjem;
 • Konec pogoja (‘ENDIF’) postavite za zadnjim vprašanjem oziroma pred zaključkom;
 • Kot osnovno za selekcijo nastavite vprašanje Q1, vrednost pogoja pa v tem primeru na DA. Računski operator pustite nastavljen na privzeto vrednost je enako (=).
Nadaljevalni pogoji za prikaz drugega vprašanja
 • Nadaljevalni pogoj pri vprašanju s kategorijami intuitivno in avtomatično kreira pogoj na naslednje vprašanje.
 • S klikom na ikono IF->, poljubno kategorijo/odgovor, določite kot pogoj za prikaz naslednjega oz. drugega vprašanja.

Primer: Če želimo, da se ob izbiri prve kategorije, npr. odgovor DA, pri vprašanju Q1, prikaže vprašanje Q2:

 • Začnite z urejanjem vprašanja Q1 in pri prvi trditvi (‘DA’) kliknite na ikono IF->.
 • Takoj za vprašanjem Q1 se vam odpre novo vprašanje, ki se bo prikazalo ob kliku na prvo kategorijo (odgovoru ‘DA’) pri Q1.
Notranji pogoji – pogoji pri podvprašanjih in možnih odgovorih

Za pogoj ni nujno, da se nanaša na celotno vprašanje – omejite jo lahko tudi na zgolj prikaz posameznih podvprašanj (tabele) ali možnih odgovorov (kategorije). 

S klikom na ikono IF* postavite pogoj na to kategorijo, torej določite kdaj se ta kategorija prikaže. Ko zaprete urejevalnik vprašanja, se pri odgovorih oz. kategorijah, za katere ste določili pogoj, na desni strani izpiše nastavljen pogoj.

Primer: Če želimo, da se pri drugem vprašanju (Q2), kjer anketiranci ocenjujejo koristnost na lestvici od 1 do 5, prikažejo le tiste kategorije, ki so jih respondenti pri prvem vprašanju označili:

 • Začnete z urejanjem vprašanja Q2 in pri prvi trditvi desno kliknete na ikono IF*.
 • V oknu, ki se vam odpre, izberete kot podlago za selekcijo vprašanje Q1. Za vrednost pogoja pa izberete določeno kategorijo, računski operator pa pustite nastavljen na privzeto vrednost je enako (=).
Pogoji na podlagi več kriterijev

Pri posameznih splošnih in notranjih pogojih lahko definirate več kot 1 kriterij:

 • V urejanju pogoja najprej oblikujete prvi kriterij, tako da določite spremenljivko in vrednost kot podlago za selekcijo, kot je to opisano v točkah 1 oz. 2.
 • Na dnu se vam nato prikaže dodatna možnost ‘Dodaj naslednji pogoj z operatorjem‘;
  • Če želite, da je pogoj izpolnjen, če velja kateri koli od kriterijev (torej zadostuje, da je izpolnjen le en kriterij), kliknete na ‘OR’. 
  • Če pa želite, da je pogoj izpolnjen le, če je zadoščeno čisto vsem kriterijem pogoja, tu kliknete na ‘AND’.
  • Uporabite lahko tudi opciji ‘OR NOT’ in ‘AND NOT’, v primeru, da želite nastaviti, da je pogoj izpolnjen ko se ne ujema z nastavljenimi kriteriji pogoja.
 • Na levi (‘Oklepaji’) in na desni strani (‘Zaklepaji’) posamezne spremenljivke so ikone v obliki znakov ‘+’ in ‘-‘, s katerimi lahko urejate oklepaje in tako zagotovite pravilen vrstni red računskih operacij pri kompleksnih naborih kriterijev pogoja.

Primer: tretje vprašanje (Q3) želite prikazati le tistim, ki so pri prvem (Q1) ali drugem (Q2) vprašanju odgovorili z DA:

 • Začetek pogoja (‘IF’) nastavite za drugim vprašanjem (Q2):
 • Konec pogoja (‘ENDIF’) določite za vprašanjem Q3.
 • Kot osnovno za selekcijo nastavite vprašanje Q1, vrednost pogoja pa na DA. Računski operator pustite nastavljen na privzeto vrednost je enako (=).
 • Nato na dnu v vrstici ‘Dodaj naslednji pogoj z operatorjem’ izberete ‘OR’.
 • Definirate še drugi kriterij pogoja, in sicer za selekcijo izberete Q2, vrednost pogoja pa nastavite na DA. Tudi tu računski operator pustite nastavljeno na privzeto vrednost je enako (=).