Kadar želite analizirati posamezne skupine respondentov, pa jim ne želite postavljati vprašanj za identifikacijo, lahko naredite skupine, preden jo pošljete v izpolnjevanje. Primer: želite razlikovati podjetja oz. njihove zaposlene med seboj, zato ustvarite skupino za vsako podjetje (podjetje A, podjetje B, podjetje C).

Skupine lahko ustvarite na dva načina:

  • ‘Urejanje – Nastavitve – Dostop respondenti’: Na dnu strani v razdelku ‘Geslo za dostop do izpolnjevanja ankete’ za vsako skupino ustvarite svoje geslo. S tem ustvarite novo spremenljivko ‘Password’, ki ima kategorije geslo (primer: podjetje A ima geslo ***1, podjetje B ima geslo ***2, itd.).
  • ‘Urejanje – Nastavitve – Skupine’: funkcionalnost prav tako ustvari poljubno število skupin respondentov, le da se za vsako skupino ustvari svoj URL naslov, ki ga nato posredujete določeni skupini (primer: vsako podjetje dobi svoj URL naslov za anketo).

Podatki vseh ustvarjenih skupin se shranjujejo v eno bazo, znotraj baze pa se ustvari nova spremenljivka za skupine, preko katere jih lahko identificirate v analizi. Obe funkcionalnosti za skupine delujeta podobno kot jeziki. Ena izmed prednosti je postavljanje pogojev glede na skupine znotraj vprašalnika, kar pomeni da lahko nastavite, katero vprašanje se prikaže kateri skupini. Podobno kot v primeru jezikov lahko skupine uporabite tudi v pogojih. Spremenljivki ‘skupina’ in ‘password’ sta dostopni v siceršnji roleti za nastavljanje posameznega pogoja, vendar le ko sta v vprašalniku definirani vsaj 2 skupini respondentov.