Zanka omogoča, da se neko vprašanje ponovi glede na odgovor na prejšnje vprašanje. Enako je mogoče doseči tudi s pogoji, vendar bi bilo to bistveno bolj zapleteno in zamudno.

Predstavljajte si, da vas zanima pet (5) podatkov o vseh družinskih članih v gospodinjstvu, pri čemer je v gospodinjstvu pet (5) članov. Namesto 25 vprašanj (5 članov * 5 vprašanj za vsakega med njimi), lahko postavite le pet vprašanj in v vprašalniku z zanko določite, da se ponovijo za vsakega člana posebej, kar storite:

  1. V stranskem meniju nabora tipov vprašanj med ‘Napredne možnosti’ izberete ‘Zanka‘, s čimer ustvarite zanko, kije označena z ‘LOOP‘ im ‘ENDLOOP‘;
  2. V ruleti ‘Zanka po’ izberete željeno vprašanje, ter vrednost ki jo želite uporabit v zanki. Na dnu okna zanke lahko nastavite tudi največje število vseh ponovitev, torej lahko nastavimo, da se zanka ne ponovi za vsak odgovor
  3. oznako ‘ENDLOOP’ postavite za vprašanje, ki ga želite vključiti v zanki.